Zakaj izbrati CONTROL+?

Naše orodje v oblaku CONTROL+ je moderno in inteligentno projektno orodje s prijaznim uporabniškim vmesnikom. Primerno je za vse stopnje rasti podjetja ali novo ustanovljeno ali za podjetje v fazi rasti.

Vse kar potrebujete vedeti o predlogu projekta, ki ga želite preučiti ali pa vas zanima kakšna je vsebina projekta v izvajanju, je dosegljivo z enim klikom na ‘ONE-PAGER’.

Interaktivni, živi gantt omogoča hitro kreiranje projektnih nalog in časovnice vašega projekta. Živi gantt je enotna točka nadzora za upravljanje celotne kompleksnosti.

Projekte in naloge lahko kreiramo na podlagi preddefiniranih predlog. Odvisnosti lahko dodamo kasneje. Nalogo dodelimo članu projektnega teama oz. si jo dodeli sam. Projektni vodja dodeljeno nalogo pregleda in jo vključi v projektni plan.

Projektni vodje imajo osvežen vpogled na njihove projekte brez nepotrebne dodatne komunikacije s projektnim teamom. Nosilec naloge enostavno izkaže napredek s statusom izvajanja oz. zaključka naloge. Člani teama lahko komunicirajo in razpravljajo znotraj naloge. Vsa zgodovina napredka in komunikacije na nalogi je vedno dostopna.

Pošiljanje in deljenje nalog je enostavno, kot tudi dodajanje nadzornika in sledilcev. Vsa projektna dokumentacija se lahko pripne na nalogo ali projekt kamor se dodajajo tudi artikli in stroški.

Za boljšo organizacijo dela si lahko uporabniki kreirajo plane dela za dinamične časovne periode. Svoje naloge in sestanke pregledujejo uporabniki v projektnem koledarju, da ne zamudijo pomembnega sestanka ali pa samo preverijo odsotnosti ostalih projektnih članov.

CONTROL+ vam bo omogočil, da članom vašega tema dodelite prave naloge, ki bodo izvedene v zahtevanem času ob upoštevanju planiranih stroškov.

Integracija z obstoječim ERP orodjem še nikoli ni bila tako enostavna. Večina naših strank potrebuje kakšen dan za uvoz šifrantov in nastavitve pravic.

Rešitev CONTROL+ je na voljo v 4 jezikih; slovenskem, angleškem, nemškem in hrvaškem. Vsak uporabnik lahko interaktivno, brez, da bi motil ostale sodelujoče preklaplja med jeziki.

Pospešite svoje poslovanje. START SMALL, START SIMPLE.

INTELEGENTNI MANAGEMENT (COLLABORATION)

'Živi gant'- enotna točka kontrole.
Živi Gantt je inteligentno orodje za spremljanje in upravljanje projektov. Upravljate in spreminjajte projektne naloge, datume, statuse ter projektne resurse na enostaven način. Projektni vodje imajo osvežen vpogled na njihove projekte brez nepotrebne dodatne komunikacije s projektnim teamom. Nosilec naloge enostavno izkaže napredek s statusom izvajanja oz. zaključka naloge. Člani teama lahko komunicirajo in razpravljajo znotraj naloge. Vsa zgodovina napredka in komunikacije na nalogi je vedno dostopna.

Življenjski cikel projekta Spremljajte svoje projekte preko življenjskega cikla od predloga, planiranja, izvedbe in zaključka.

Bilanca stanja projekta Spremljanje stroškov in prihodkov preko enostavne bilance stanja projekta.

Upravljanje sprememb projekta Spremljajte vse spremembe na projektu (sprememba datumov, sprememba projektnega teama…).

Projektna ekipa na enem mestu Z enim klikom lahko preverite svoj projektni team bodisi interne sodelavce ali pa zunanje izvajalce.

Učinkovito upravljanje multiprojektnega okolja Upravljanje mutiprojektnega okolja še ni bilo tako enostavno. Bodisi, da želite spremljati projekte vašega podjetja ali partnerskega podjetja.

Preizkusite →

UPRAVLJANJE SESTANKOV, KLICEV, ODSOTNOSTI

Sodelujte pri delu s sodelavci, strankami ali izvajalci.

Kreiranje in pošiljanje vabil na sestanke. Učinkovito vodenje koledarja sestankov na katere je mogoče dodajati zapisnike, komentarje in tudi čas, ki ste ga porabili za sestanek.

Upravljanje klicev. Izdelajte si svoj koledar klicev, ki jih morate opraviti.

Beleženje odsotnosti. Z enim klikom do vseh odsotnosti

Integracije z preostalimi koledarji. Posodobite svoje koledarje in aktivnosti s koledarjem iz Control+.

Preizkusite →

UPRAVLJANJE NALOG (COLABORATION)

Spremljanje nalog po metodi KANBAN Spremljanje nalog naj bo transparentno; naloge, ki se niso začele izvajati, naloge ki se izvajajo in nalgoe ki so zaključene ter pretečene naloge.

Jasna odgovornost Naj bodo vaše naloge jasno definirane z jasnimi nosilci odgovornosti.

Klepetalnica v obliki komentarjev Ne izgubljajte časa z iskanjem elektronske pošte. V Control+ je mogoče enostavno komentiranje po nalogah, kjer ostane tudi zabeleženo vse na enem mestu.

Vodilni nalogi in odvisnosti Enostavno tvorjenje skupin nalog. Določanje podrejenosti, nadrejenosti in odvisnosti.

Deljenje nalog z zunanjimi sodelavci Ta možnost vam omogoča, da nalog delite z nekom, ki ni aktivni član v control+ ali preko pametnega linka, kjer mu omogočite direktni vpogled v nalogo ali pa mu jo pošljete na elektronski naslov.

Planiranje in realizirane sredstev po nalogah Na vsako nalogo lahko dodate planirana in realizirana finančna sredstva.

Ločevanje in združevanje nalog Naloge lahko združujete v poljubne skupine ali pa jih ločujete glede na tipe. Spremljate lahko več tipov nalog od redne naloge, zahtevka za popravilo, zahtevka za spremembo in sestanka.

Planiranje porabljenega časa Na nalog je omogočeno planiranje predvidene porabe časa.

Poročanje opravljenega časa Na naloge je omogočeno tudi poročanje opravljenega delovnega časa.

Upravljanje Datotek Na vsako nalogo je mogoče dodajati datoteke ali linke.

Dodajanje artiklov Na naloge lahko dodajate tudi artikle

Preizkusite →

MOJE AKTIVNOSTI

Učinkovit pregled aktivnosti v obliki koledarja.

Integracije z preostalimi koledarji. Pošljite nalogo sodelavcu na kakšen drugi koledar kot npr. Microsoft Outlook ali pa Google koledarja, iCal, Outlook.

Preizkusite →

PLANIRANJE NALOG

Upravljajte aktivnosti podjetja.

Pripravljanje tedenskih, mesečnih, kvartalnih ali letnih planov.  Naloge lahko planirate v poljubna časovna obdobja. Vaše delo bo potekalo bolj učinkovito, če boste lahko spremljali planirane in realizirane ure ter kar ste si zastavili za vaše cilje v določenem planiranem obdobju

Preizkusite →

REVIZIJSKE SLEDI

Zakaj je sistem za revizijsko sled potreben?

Revizijske sledi in GDPR direktiva. Za še več nadzora nad vašimi podatki ter za urejeno upravljanje z osebnimi podatki je najmočnejše orodje Revizijske sledi.

Sledenje spremembam in dostopom do podatkov, ter za zavedanje uporabnikov, da je potrebna previdnost pri delu ob obdelavi podatkov.

Zagotavljanje informacij na dlani v kolikor to zahteva od vas sam informacijski pooblaščenec.

Preizkusite →

PODROBNA POROČILA, ARHIVIRANJE POROČIL

Popoln pregled poročilnih aktivnosti, projektov, sestankov, delovnih nalog na enem mestu.

Na voljo so vam tudi razna podporna poročila iz vseh obravnavanih področjih tako grafična kot tudi tabularna poročila.

Pregled porabe časa po nalogah.

Pregled ocenjenega časa in dejansko porabljenega časa, odzivni čas obdelave nalog.

Pregled klicev po raznih kriterijih.

Pregled klicev učinkovitosti zaključevanja nalog.

Izdelamo vam izdelamo tudi poročila po vaših potrebah in željah.

Preizkusite →

UPRAVLJANJE S STRANKAMI

Popoln pregled nad strankami in vsemi prodajnimi aktivnostmi na enem mestu.

Spremljanje nalog in komunikacije po stranki. Naj bo vsa komunikacija s stranko na enem mestu.

Spremljanje stroškov po stranki. Bodite obveščeni koliko vas vaše stranke stanejo.

Planiranje dela z vašimi strankami. Z enostavnim planiranjem bo vaše upravljanje s strankami učinkovitejše.

Preizkusite →